ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI

Eskişehir Sanayi Odası tarafından tematik olarak gerçekleştirilecek olan Proje Pazarlarının amacı; bölgemizde stratejik olarak öneme sahip olan havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, makine imalat, beyaz eşya ve ileri seramik gibi sektörlerde yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların aralarındaki ilişki ve iletişimi geliştirerek, bir arada daha çok projeye imza atmalarına, yerli ürün, çözüm ve hizmetlerin arttırılmasına, var olan endüstriyel kaynakların etkin kullanılmasına, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasına, uluslararası pazarlara açılma ve ihracatın arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaçla, bölgemizdeki üreticiler, üniversiteler ve teknoparklarda yer alan teknoloji geliştirme ve Ar-Ge odaklı girişimcilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak, iş geliştirme potansiyellerini artıracak, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek Proje Pazarı etkinliklerinin “Ar-ge ve İnovasyon” ile “Tasarım ve Mimarlık” başlıkları altında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

 • Akademisyenler, sanayiciler, araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,
 • Üniversite-sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi,
 • Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi,
 • Üniversite öğrencilerinin Ar-Ge projelerine özendirilmesi,
 • Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular almak, potansiyel müşterileriyle buluşturmak, eğitmek, şirketleştirmek ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle geliştirmek.
 • Proje pazarına katılım ücretsizdir.
 • Ön elemeyi geçen proje önerileri Eskişehir Sanayi Odası web sayfasında ilan edilecektir.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Posterler 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır
 • Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 • Proje önerileri Türkçe yapılmalıdır.
 • İsteyen katılımcıların posterleri ücretsiz basılabilecektir.
 • Proje Pazarı etkinliğine ticarileşmiş projeler katılamaz.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
 • Ödüller, projenin özet kaydını yapan kişiye yapılacaktır.
 1. Proje fikri, ulusal ve/veya uluslararası bazda yenilik içermekte midir?
 2. Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak veya kaldırılacak mıdır?
 3. Proje mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamakta mıdır?
 4. Proje çıktısının teknoloji hazırlık seviyesi nedir, yapılabilirliği, kullanılabilirliği veya endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?

Proje özetleri yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, bu sorulara cevap verecek şekilde, elektronik ortamda, Arial 11 yazı boyutunda, görselleri ile birlikte, bir sayfayı aşmayacak şekilde MS Word ya da PDF formatında gönderilmelidir. Proje Özetleri için belirlenen Form kullanılmalıdır. Proje Özetlerinin Taahhütname ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Proje Özeti Formu ve Taahhütname Formu internet sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Proje özetinin en geç 28 Kasım 2019, Saat 17.00’a kadar proje@eso.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ulaşan proje özetleri kurul tarafından değerlendirilecek en başarılı 30 proje poster sunumu için davet edilecektir. Proje sahipleri poster sunumlarını Eskişehir Sanayi Odası binasında kendilerine verilecek stantlarda gerçekleştirecektir. Proje sahiplerinin sunuma prototip, maket ve farklı görsellerle katılmaları mümkündür.

 1. Proje posterinin, aşağıda verilen poster hazırlama kurallarına uygun bir biçimde ve PowerPoint formatında hazırlanarak en geç 27 Aralık 2019, Saat 17.00’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 • Proje başlığının altında proje araştırmacılarının bilgilerine yer verilmelidir.
 • Posterde resim/şekil/grafik vb. görseller kullanılabilir. Resim Şekil/Grafik sayısı isteğe bağlı olarak artırılabilir ve metne uygun şekilde yerleştirilebilir.
 • İlgili bölümde başvuran kişinin fotoğrafı veya firma logosu isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
 • Poster ölçüleri 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında olmalıdır.
 • Poster *.pptx veya *.ppt formatında olmalıdır.
 • Hazırlanan poster elektronik ortamda gönderilmelidir.
 1. Posterin hazırlanmasında, değerlendirme kriterlerinin dikkate alınması tavsiye edilir.
 2. Posterlerin basım işlemi, düzenleme komitesi tarafından yapılabilecektir. İşleyişte herhangi bir aksilik yaşanmaması için, posterlerin son güne kalmadan gönderilmesi gerekmektedir. Bu konuda özen gösterilmesi rica olunur.

Katılımcıların, etkinliğin gerçekleştirileceği tarih olan 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 09:00‘da Eskişehir Sanayi Odası hizmet binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Posterini göndermeyenlerin ve etkinlik gününde posterinin başında bulunmayanların çalışmaları, proje yarışmasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İl dışı katılımcılar için ulaşım giderleri, projeyi sunan kişi (tek kişi) için tarafımızdan karşılanacaktır. Ulaşım için karşılanacak tutar, katılım sağlanan il ile Eskişehir ili arasındaki şehirlerarası otobüs ya da tren bilet ücreti üzerinden ödenecektir.

Poster sunumuna gelen 30 başarılı proje içerisinden aynı gün seçilecek olan 10 proje, öğleden sonra yapılacak sunum bölümünde projelerini jüri önünde anlatacaklardır. Her projeye sunum için 5 dakika verilecektir. Sunumlardan sonra her proje için 5 dakika da soru-cevap bölümü yapılacaktır. Jüri önünde sunum yapan son 10 proje içerisinden en yüksek puan alanlar birinci, ikinci ve üçüncü olarak sıralanacak ve ödül almaya hak kazanacaktır.

Ar-Ge ve Proje Pazarı için Başvuru Beklenen Öncelikli Alanlar

Savunma ve Havacılık

Milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeler.

Üretimde Yerlileştirme ve İthalata Bağımlılığın Azaltılması

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, plastik enjeksiyon makineleri, plastik ekstrüzyon makineleri, soğutmada kullanılan kompresörler, yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri, endüstriyel robotlar, yüksek katma değerli makinelerin Türkiye’de üretiminin geliştirilmesi vb. alanlardaki projeler.

Yüksek Teknolojiye Geçiş

Yeni nesil mekatronik sistemler ve akıllı ekipmanlar üretimi, otonom araçlar, batarya teknolojileri, robotik, 3 boyutlu yazıcı gibi ürünlere odaklı ekosistemlerin oluşturulması, öncelikli hale getirilecek otomasyon ekipmanları üretimi ile sanayi sektörlerinde üretim verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması vb. alanlardaki projeler.

Makine İmalatı ve Elektronik

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri, araç içerisinde otomotiv elektroniğinin gelişimi vb. konu başlıklarındaki projeler.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Geniş bant haberleşme teknolojileri, 5G/5G+ mobil iletişim teknoloji, yapay zeka, büyük veri ve blok zincir, oyun sektörü ve e-spor, bilgi güvenliği, bulut bilişim, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. alanlardaki projeler.

Verimlik ve Kalite

Enerji verimliliği, kompresör kayıpları, doğalgaz verimliliği, depo verimliliği, raflama teknikleri, 5S ve yalın üretim teknikleri vb. alanlarda projeler.

Enerji ve Çevre

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri, fabrikalarda güneş enerjisi hesaplamaları, güç elektroniği, akıllı şebekeler, enerji depolama ve yönetim sistemleri vb. konu başlıklarındaki projeler.

Akıllı Şehirler ve Ulaşım

Altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler.

Yenilikçilik ve Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler.

Medikal ve Kimya

Sağlık, yeni tedavi yöntemleri, tıbbi ve medikal cihazlar, aletler ve malzemeler, ilaç sektörü, temel eczacılık ürünleri vb. konu başlıklarındaki projeler.

Hedef Kitlesi

– Akademisyenler ve araştırmacılar
– Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
– Teknopark girişimcileri
– Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
– Strateji, plan ve politika belirleyiciler, Yatırımcılar, Girişimciler
– Öğrenciler

Değerlendirme Kurulu

– Eskişehir Sanayi Odası Temsilcisi

– Anadolu Üniversitesi Temsilcisi

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temsilcisi

– Eskişehir Teknik Üniversitesi Temsilcisi

– TMMOB Eskişehir Temsilcisi

Düzenleme Kurulu

– Eskişehir Sanayi Odası Temsilcisi

– Anadolu Üniversitesi Temsilcisi

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temsilcisi

– Eskişehir Teknik Üniversitesi Temsilcisi

– TMMOB Eskişehir Temsilcisi

Ödüller
Birincilik : 5.000 TL
İkincilik : 3.000 TL
Üçüncülük : 2.000 TL

İletişim
Eskişehir Sanayi Odası
Adres: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 1 Eskişehir
Tel: 0222 236 0360
E-posta: proje@eso.org.tr

Etkinliğin Yapılacağı Yer
Eskişehir Sanayi Odası

Önemli Tarihler

27 Kasım2019             : Proje özetleri ve taahhütnamelerin son gönderme tarihi
13 Aralık 2019             : Ön değerlendirme sonuçları ilanı
27 Aralık 2019             : Poster teslimi için son gün
17 Ocak 2020              : Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı ve Ödül töreni

Etkinlik Programı

09.00-09.30  Kayıt (Eskişehir Sanayi Odası)
09.30-10.00  Açılış Konuşmaları
10.00-12.30  Proje Stantlarının Gezilmesi ve Değerlendirme (Son 10 Projenin Belirlenmesi)
12.30-14.00  Öğle Arası
14.00-15.30 Panel: Dijital Dönüşüm
ve Endüstri 4.0
14.00-15.30  Proje Sunumları ve Değerlendirme (Son 10 Proje)
15.30-16.00  Proje Pazarı Ödül Töreni
16:00-17.00  Kapanış Kokteyli